Saturday, 25 April 2009

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ

ಝಗಮಗಿಸುವ ದೀಪಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ
ಮಂಕಾದ ಬಿದಿಗೆಯ ಚಂದ್ರ

ಹೊಗೆ, ಧೂಳುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ
ಸಪ್ಪೆ ಸಂಜೆಯ ಗಾಳಿ

ಗೌಜು ಗದ್ದಲದ ಚೌಕದ ಸುತ್ತ
ಲಘುಬಗೆಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ತಿನಿಸುಗಳು
ಭೇಲು, ಗೋಬಿ - ಚಾಟು, ಚೈನೀಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬಡಕಲು ಗಾಡಿ......
ಸಣ್ಣ ಕುಲುಮೆಯ ತಿರುವಿ ಗಾಳಿಯನೂದಿ
ಇದ್ದಿಲ ಕೆಂಡ ಮಾಡುವ ಮುದುಕ
ಹಗುರಾಗಿ ಹಾರಿ, ಹಳದಿ ಬೆಳಕಿನಲೆಯಲಿ ತೇಲುವ
ಕಪ್ಪು ಹುಡಿ, ಕೆಂಪು ಕಿಡಿ.

"ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿ...." ತುಟಿ ಸವರಿ-ಕೊಳ್ಳುವವನಾಜ್ಞೆ
ಯಾರೋ ನರಳುವ ಸದ್ದು.....
"ಅಯ್ಯೋ..ಅಮ್ಮಾ...ತಾಳಲಾರೆನು..." ಎಂದು

ಎಳೆಯ ಜೋಳದ ಕೂಗು......!

"ಉರಿವ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು...ಗಾದೆಯ ಮಾತು
ಸುಟ್ಟ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ.... ಬದುಕಿಹೆನು ಸತ್ತು"

ಸುಟ್ಟೋ, ಬೆಂದೋ.. ಮುಗಿಯಲೇ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಥೆ!

"ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ...............
ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ............
ನನ್ನ ನೆರೆಯವನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದ
ದಪ್ಪ, ದುಂಡನೆ ಕಾಳುಗಳವ..ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತುವರವನ...
ಕಾಳು ಮಣಿಮುತ್ತಾಗಿ, ನೂರು, ಸಾವಿರವಾಗಿ....
ತೆನೆದೂಗಿ ಬಾಳುವನು!’

ಚಿಟ್ಟೆಂದು ಪುಟಿಯಿತು ಒಂದೆರಡು ಕಾಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಖುಷಿಯಲೆ....
ಉರಿವ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೂ ಮೆರೆವ ಕನಸು!!

"ಅದೃಷ್ಟವಿರಬೇಕಲ್ಲಾ...."
ಮರುಗದಿರು,
ನಿನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ...
ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅದಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರ,
ಹೀರಿರಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ..

ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲರದಲ್ಲ.....
ಅಥವ
ಅದೃಷ್ಟ ನಿನ್ನದೆಯೋ?!

ಮರಳಿ ಬಾಯ್ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನ..
ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯಲೆ ಜೋಳವ ಬಿಗಿದು ಸುತ್ತಿ
ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು ಬಿಳಿಯ ಗಡ್ಡದ ಮುದುಕ
.
.
ಮತ್ತೆ ಕುಲುಮೆಯ ತಿರುವಿ, ಗಾಳಿಯನೂದಿ
ಇದ್ದಿಲ ಕೆಂಡ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅವ್ಯಾಹತ......
ಇದ್ದಿಲ ಕೊನೆಯೊ ? ಕೆಂಡದ ಮರುಹುಟ್ಟೋ ?
ಎರಡು ಒಂದೆಯೊ? ಒಂದರೊಳಗೆರಡೋ?

ಒಳ-ಹೊರಗು ತಿಳಿಯದ,

ಸೂತ್ರ- ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ

ಮಾಬಿಯಸ್ ಬಳೆಯೋ?!!

Friday, 10 April 2009

To A Bosom Friend

The loud shrill of the alarm clock
Wakes me up rudely,
I sit up in my bed………….
……..I just wish & pray in silence……..that……
The soothing morning breeze caress your face,
The tender rays of sun touch you gently
& you wake up with a smile for an enchanting day

I hurry through my chores,
Run to the bus stop & catch my bus
I sit in my seat………….
……… I just wish & pray in silence……….that…….
The time moves a bit slowly
To let you have your morning break-fast leisurely,
Reach your office in-time
& you start off with great enthusiasm

I am tensed & tired hustling through my work
A kind colleague gets me a cup of coffee
I take a sip…’.oh! It’s sugarless’……….
……..… I just wish & pray in silence……..that……
Somebody gets you a hot cup of a perfect special tea
That relieves you of your stress,
Makes you lively & fresh
& you get back to work with a bouncing force

I stand in front of my boss…
Blasting out at me for the mistake I made
I come out of his chamber…….
……….I just wish & pray in silence……..that…..
Your higher-up is a kind, cool man
Wise enough to guide you through your flaws
You complete all your tasks well ahead of deadline
& you are showered with compliments for the job well-done

I get drenched in rain
That lashes ruthlessly as I reach home …..
………..I just wish & pray in silence…..that…..
The winds don’t blow in your face & dark clouds don’t melt
As long as you ride your bike along the highway
& you reach home safe without getting wet


I light the lamps in the pooja room at dusk
The fragrance of incense sticks fills the air……..
…….. I just wish & pray in silence……that…..
Someone kind & beautiful
Lights the lamps at your home
& you lose yourself in the aroma of burning camphor

I again hurry through my chores
Finish of my dinner
I go to my bed exhausted & sleepy……
………. I just close my eyes to sleep
Alas………I can’t!!
I sit up & smile, fold my hands, close my eyes
……….. I just pray & pray & pray in silence……that…….
You get a nice, sound sleep
& all the dreams you get are sweet & beautifulNow I shout loudly……… ‘GOOD NIGHT’
………..I just want my voice to cross the walls of my home,
Cross the hills & rivers,
Cross the curtains of your window
& reach your ears

My little sister is annoyed,
She peeps out of her blanket & says
………..‘Why are you shouting? Who do you think is deaf?’

Hm…! Can you be deaf?
Can someone who loves to hear ………… the splatter of rains,
……. the rustling of leaves,
……….. the babble of a kid,
……… & enjoys even the sound of a girl clearing her throat……… be deaf??!!

Impossible………
May be, I was deaf and……….. A bit dumb as well

Again I close my eyes
& say in a whisper ………. ‘goodnight my friend’
Now……….
………..hope you heard it………..[This poem was written almost an year back for a 'Poetry Contest' in a website called 'p4poetry'. The topic given was 'Separation'. & Oh!..........the result....? ofcourse i didnt win...haha. Now, i feel the poem looks very low on 'Poetic qualitites' & is quite repetitive, but am presenting the poem as it was.......without n e editing ]