Friday, 3 July 2009

The Pair

"I am not going to wear this ear-ring anymore..
this Pair you have got me is as good as you" said the girl angry.
"Is it so bad...?
& ...whats wrong with me...?!" thought the poor boy sad.
"It keeps pulling my curls just like you" said the girl & winked!

Tuesday, 23 June 2009

ಕುಲಾವಿ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರರ ಸಮಯ
ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು
ಮುಂಬಾಗಿಲ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗೆಯ ಮರದ ನೆರಳು
ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು ಹೆಣೆಯುವಳು ಹುಡುಗಿ...
ಕನಸ ಕುಲಾವಿ........
ಹೊಳೆವ ಕ್ರೋಶದ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಹಿಡಿದು

ಆಗಾಗ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗಿಡದ ತುಂಬ ಹೂವು
........ತಂಪು...ಕಂಪು...ಆಹ್ಲಾದ...
ಕುಲಾವಿ ಹೆಣೆದಾದ ಮೇಲೆ
ತುದಿಗೆಲ್ಲ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿ.......
ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಳ್ಳುವಳು ಹುಡುಗಿ

ನುಗ್ಗೆಯ ಮರದ ನೆರಳು ದೂರ ಸರಿದಂತೆಲ್ಲಾ
ಉಣ್ಣೆಯ ಉಂಡೆ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತಿತ್ತು
ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು
ಕುಲಾವಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ....
ಸುರಿವ ಸಂಜೆಯ ಮಳೆಯಲಿ
ಊರೆಲ್ಲ ಅಲೆದಳು.....
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಬಣ್ಣದ ಉಣ್ಣೆ

.

.
.
.

ಮುಂಬಾಗಿಲ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೀಗ ನೆರಳಿಲ್ಲ
ಮೊದಲೆ ತಿರುಗುವ ಭೂಮಿ,
ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದೆಯಂತಲ್ಲಾ.......
ಆಷಾಡದ ಗಾಳಿಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿತ್ತು ನುಗ್ಗೆಯ ಮರ..
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗಿಡವೀಗ ಬನವಾಗಿದೆ,
ಹೂವು? ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ
ಕಂಪಿಲ್ಲ...ತಂಪಿಲ್ಲ...

ಅಂಗಡಿಗಲೆದು ಸಾಕಾಗಿ
ಕುಲಾವಿಯ ಕತ್ತರಿಸಿದಳು ಹುಡುಗಿ
ಎರಡು ತುಂಡಾಗಿ...
ಷೋಕೇಸಿನ ಬಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆಯ ಧೂಳೊರೆಸಲೊಂದು..
ಬಂದು, ಹೋಗುವ ಅತಿಥಿ-ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಕಾಲೊರೆಸಲೊಂದು..

ಹೊಳೆವ ಕ್ರೋಶದ ಕಡ್ಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕೈಗೆ
ಒಲೆಯ ತೂತು, ಸಂದುಗೊಂದುಗಳು,
ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಳ್ಳೆ, ಸೀದ ಪಾತ್ರೆಯ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು...
ಮುಸುರೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ?!

ಕಡ್ಡಿಗಳೀಗ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ...
ಕಪ್ಪು ಮಸಿ, ಕೊಳೆ....ಜಿಡ್ಡು...ಜಿಗುಟು

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರರ ಸಮಯವೀಗ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ
ಕುಳಿತು ತೂಕಡಿಸುವಳು ಹುಡುಗಿ....
ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಬಡಬಡಿಸುವುದು ಟೀ.ವಿ...
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನೆಯ ಹಿಡಿದು ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ
ಅರ್ಧ ನೋಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು
ಅರ್ಥವಾಗದೆ ನಕ್ಕಳು ಹುಡುಗಿ ........ ದಡ್ಡಿ
ನಗಲಿಲ್ಲ ಕ್ರೋಶದ ಕಡ್ಡಿ.

Saturday, 20 June 2009

Consumerism

"Oh....! what an enchanting aroma of these beautiful flowers...!!
Are they up for sale?" asked the girl
"Yes my dear customer..
Pay the breeze and take your share"
said the wild giant tree!

Wednesday, 17 June 2009

Outlook

"I want a Traditional Girl with a Modern Outlook..."
used to dream that boy all the time
Did he get one?
Oh! Yes....Yes....
His wife cooks ragi balls in the Microwave Oven!

Friday, 12 June 2009

Wavy Mind

"I am going to the beach &
I will never come back to you"
said the effervescent wave to the ocean!
The ocean gave a deep blue smile
and
.......................stayed quiet.

Sunday, 7 June 2009

IM-PRESSED

The moment you come closing in on me
I get rejuvenated by the warmth in your breath
The moment you touch me
All my crevices are flattened by the heaviness in your mass
Do you think i am so alluring and irresistable?
.................asked the innocent pink dress
to the new Steam Iron Box !

Thursday, 7 May 2009

ಮೇಲು-ಸೇತುವೆ

ಎಂಥ ಸುಂದರ ಮುಂಜಾನೆಯ ಪಯಣ
ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ

ಸುಖನಿದ್ರೆಯ ಮುಗಿಸಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೇಲೆದ್ದು
ಕಣ್ಣುಜ್ಜಿ ಕೆಂಪಗೆ ನಗುವ ಸೂರ್ಯ
ಇರುಳೆಲ್ಲ ಮಳೆಮರದ ಎಲೆಗಳಲಿ ಅಡಗಿದ್ದು
ತೆಳುಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳ ಮನಗೆದ್ದು
ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಹಾರಿಸಿ ಕದ್ದೊಯ್ಯುವ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ

ಎಂಥ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ
ಹಿತದ ಕುಂಚವ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯ ಬಣ್ಣದೊಳದ್ದಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರ

ಈ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ
ಗದರಿಸಿ ತಡೆವ ಕೆಂಪು ಸಿಗ್ನಲುಗಳಿಲ್ಲ
ಅಳುವ ಮಕ್ಕಳ ಹೊತ್ತು ಬೇಡುವ ಕೈಗಳೂ ಇಲ್ಲ

ನಡೆವವರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲೆನುವ ಝೀಬ್ರಾ ಪಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ
ಪೇಪರ್ರು, ಹತ್ತಿಯ ಕಡ್ಡಿ ಮಾರುವ ಸಣಕಲು ಹುಡುಗರೂ ಇಲ್ಲ

ಒಡೆದ ಪೈಪುಗಳ ಕಚಪಿಚ ಕೆಸರಿಲ್ಲ
ಕೊಳೆತು ನಾರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸೈರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ

ಸುಮ್ಮನೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರಾಯ್ತು
ಗಮ್ಯ ತಲುಪುವ ತನಕ ರಮ್ಯ ಪಯಣ

ಆದರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ.......
ಸಹ ಪಯಣಿಗರ ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ
ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಭರದಿ
ಮೇಲುಸೇತುವೆಯ ಎಡದ ತುದಿಯನು ತಲುಪಿ
ಕೆಳಗಿನ ಕಹಿಸತ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಡಿದರೆ...??

ತಕ್ಷಣ ಕತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿ
ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖಿಯಾಗು
ಎಣಿಸು ಬಿಳಿಯ ಮೋಡದೊಳಗಿನ
ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳನು

ರಮ್ಯ ಪಯಣಕೆ ಬೇಕು ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ
’ಇದ್ದದ್ದೆ ಇವರ ಪಾಡು...’
ಎಂಬ ಜಾಣಕುರುಡು

Saturday, 25 April 2009

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ

ಝಗಮಗಿಸುವ ದೀಪಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ
ಮಂಕಾದ ಬಿದಿಗೆಯ ಚಂದ್ರ

ಹೊಗೆ, ಧೂಳುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ
ಸಪ್ಪೆ ಸಂಜೆಯ ಗಾಳಿ

ಗೌಜು ಗದ್ದಲದ ಚೌಕದ ಸುತ್ತ
ಲಘುಬಗೆಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ತಿನಿಸುಗಳು
ಭೇಲು, ಗೋಬಿ - ಚಾಟು, ಚೈನೀಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬಡಕಲು ಗಾಡಿ......
ಸಣ್ಣ ಕುಲುಮೆಯ ತಿರುವಿ ಗಾಳಿಯನೂದಿ
ಇದ್ದಿಲ ಕೆಂಡ ಮಾಡುವ ಮುದುಕ
ಹಗುರಾಗಿ ಹಾರಿ, ಹಳದಿ ಬೆಳಕಿನಲೆಯಲಿ ತೇಲುವ
ಕಪ್ಪು ಹುಡಿ, ಕೆಂಪು ಕಿಡಿ.

"ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿ...." ತುಟಿ ಸವರಿ-ಕೊಳ್ಳುವವನಾಜ್ಞೆ
ಯಾರೋ ನರಳುವ ಸದ್ದು.....
"ಅಯ್ಯೋ..ಅಮ್ಮಾ...ತಾಳಲಾರೆನು..." ಎಂದು

ಎಳೆಯ ಜೋಳದ ಕೂಗು......!

"ಉರಿವ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು...ಗಾದೆಯ ಮಾತು
ಸುಟ್ಟ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ.... ಬದುಕಿಹೆನು ಸತ್ತು"

ಸುಟ್ಟೋ, ಬೆಂದೋ.. ಮುಗಿಯಲೇ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಥೆ!

"ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ...............
ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ............
ನನ್ನ ನೆರೆಯವನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದ
ದಪ್ಪ, ದುಂಡನೆ ಕಾಳುಗಳವ..ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತುವರವನ...
ಕಾಳು ಮಣಿಮುತ್ತಾಗಿ, ನೂರು, ಸಾವಿರವಾಗಿ....
ತೆನೆದೂಗಿ ಬಾಳುವನು!’

ಚಿಟ್ಟೆಂದು ಪುಟಿಯಿತು ಒಂದೆರಡು ಕಾಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಖುಷಿಯಲೆ....
ಉರಿವ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೂ ಮೆರೆವ ಕನಸು!!

"ಅದೃಷ್ಟವಿರಬೇಕಲ್ಲಾ...."
ಮರುಗದಿರು,
ನಿನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ...
ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅದಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರ,
ಹೀರಿರಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ..

ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲರದಲ್ಲ.....
ಅಥವ
ಅದೃಷ್ಟ ನಿನ್ನದೆಯೋ?!

ಮರಳಿ ಬಾಯ್ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನ..
ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯಲೆ ಜೋಳವ ಬಿಗಿದು ಸುತ್ತಿ
ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು ಬಿಳಿಯ ಗಡ್ಡದ ಮುದುಕ
.
.
ಮತ್ತೆ ಕುಲುಮೆಯ ತಿರುವಿ, ಗಾಳಿಯನೂದಿ
ಇದ್ದಿಲ ಕೆಂಡ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅವ್ಯಾಹತ......
ಇದ್ದಿಲ ಕೊನೆಯೊ ? ಕೆಂಡದ ಮರುಹುಟ್ಟೋ ?
ಎರಡು ಒಂದೆಯೊ? ಒಂದರೊಳಗೆರಡೋ?

ಒಳ-ಹೊರಗು ತಿಳಿಯದ,

ಸೂತ್ರ- ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ

ಮಾಬಿಯಸ್ ಬಳೆಯೋ?!!

Friday, 10 April 2009

To A Bosom Friend

The loud shrill of the alarm clock
Wakes me up rudely,
I sit up in my bed………….
……..I just wish & pray in silence……..that……
The soothing morning breeze caress your face,
The tender rays of sun touch you gently
& you wake up with a smile for an enchanting day

I hurry through my chores,
Run to the bus stop & catch my bus
I sit in my seat………….
……… I just wish & pray in silence……….that…….
The time moves a bit slowly
To let you have your morning break-fast leisurely,
Reach your office in-time
& you start off with great enthusiasm

I am tensed & tired hustling through my work
A kind colleague gets me a cup of coffee
I take a sip…’.oh! It’s sugarless’……….
……..… I just wish & pray in silence……..that……
Somebody gets you a hot cup of a perfect special tea
That relieves you of your stress,
Makes you lively & fresh
& you get back to work with a bouncing force

I stand in front of my boss…
Blasting out at me for the mistake I made
I come out of his chamber…….
……….I just wish & pray in silence……..that…..
Your higher-up is a kind, cool man
Wise enough to guide you through your flaws
You complete all your tasks well ahead of deadline
& you are showered with compliments for the job well-done

I get drenched in rain
That lashes ruthlessly as I reach home …..
………..I just wish & pray in silence…..that…..
The winds don’t blow in your face & dark clouds don’t melt
As long as you ride your bike along the highway
& you reach home safe without getting wet


I light the lamps in the pooja room at dusk
The fragrance of incense sticks fills the air……..
…….. I just wish & pray in silence……that…..
Someone kind & beautiful
Lights the lamps at your home
& you lose yourself in the aroma of burning camphor

I again hurry through my chores
Finish of my dinner
I go to my bed exhausted & sleepy……
………. I just close my eyes to sleep
Alas………I can’t!!
I sit up & smile, fold my hands, close my eyes
……….. I just pray & pray & pray in silence……that…….
You get a nice, sound sleep
& all the dreams you get are sweet & beautifulNow I shout loudly……… ‘GOOD NIGHT’
………..I just want my voice to cross the walls of my home,
Cross the hills & rivers,
Cross the curtains of your window
& reach your ears

My little sister is annoyed,
She peeps out of her blanket & says
………..‘Why are you shouting? Who do you think is deaf?’

Hm…! Can you be deaf?
Can someone who loves to hear ………… the splatter of rains,
……. the rustling of leaves,
……….. the babble of a kid,
……… & enjoys even the sound of a girl clearing her throat……… be deaf??!!

Impossible………
May be, I was deaf and……….. A bit dumb as well

Again I close my eyes
& say in a whisper ………. ‘goodnight my friend’
Now……….
………..hope you heard it………..[This poem was written almost an year back for a 'Poetry Contest' in a website called 'p4poetry'. The topic given was 'Separation'. & Oh!..........the result....? ofcourse i didnt win...haha. Now, i feel the poem looks very low on 'Poetic qualitites' & is quite repetitive, but am presenting the poem as it was.......without n e editing ]

Friday, 27 March 2009

ಹೊಸದೇನು ?

"ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು"
"ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಿಮಗೂ ಸಹ"
ಕೇಳಿ, ಕೇಳಿ ಬೇಸತ್ತ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಸಾಲುಗಳು, ಅದೇ ಕೈ ಕುಲುಕು
ಹೊಸದೇನು ಬಂತು?
ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯದೆ.
ಹೊಸದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ?
ಹೊಸದೇನು??

ಅದೇ ಆಫೀಸು, ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಅದೇ ಜನ
ದಿನ ನೋಡುವ ಅದೇ ಮುಖ, ಅದೆ ಬಿಳಿಯ ಮೀಸೆ
ಆದರೂ ಏನೋ ಹೊಸದು?!
ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಪೇಡದ ಡಬ್ಬ

"ಅರೆ! ಇವರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲವೆ ರಿಟೈರಾಗುವುದು?"
"ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ"
ಬಿಳಿ ಮೀಸೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಸಂತಸದ ನಗು

ಹೊಸದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವೆ?!

ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನು, ಅದೇ ತಿಂಡಿ,ಕಾಫಿ, ಅದೇ ಜನ
ಎದುರು ಟೇಬಲ್ಲಿನಲಿ ಕೂರುವ ಅದೆ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗಿ,
ಅದೆ ಕಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮು

ಆದರೂ ಏನೋ ಹೊಸದು?!
ಮೆಹೆಂದಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಉಂಗುರ
ಕಡುಗಪ್ಪು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆವ ಮಿಂಚು

ಹೊಸದು ಯೌವ್ವನವೆ?!

ಅದೆ ಕ್ಯಾಬು, ಅದೇ ಬೀದಿಯ ದೀಪ, ಅದೇ ಮನೆ, ಅದೇ ಬಾಲ್ಕನಿ
ಫುಟ್ಬಾಲು ಹಿಡಿದ ನೆರೆಮನೆಯ ಅದೆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ

ಆದರೂ ಏನೋ ಹೊಸದು?!
ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿವರೆಗೆ ಬಾಯಗಲಿಸಿದ ನಗು
ಮುಖ ಸಂತೋಷದ ಬುಗ್ಗೆ

ಹೊಸದು ಬಾಲ್ಯವೆ?!

ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟೆ....
"ಏನಿಷ್ಟು ಖುಶಿ? ಏನು ಹೊಸದು?

ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತ, ಕುಣಿಕುಣಿದು
ತಡೆತಡೆದು ಹೇಳಿದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ
"ನಾಳೆ........ನಾಳೇ.........ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ "

ಧಡಧಡನೆ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಧುಮುಕಿ ಹಾರಿ
ಆಡಲು ಓಡಿದ ಬೀದಿಗೆ

ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ

ಹೊಸದು................. " ನಾಳೆ !"

ಹೊಸದು ನಾಳೆಯ ಕನಸು,
ಹೊಸದು ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು,
ಹೊಸದು ದಿನದಿನವು ಬದಲಾಗಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಬದುಕು,
ಹೊಸದು ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ.

ಹೊಸದೆಂದರೆ.......

ಉದುರಿ, ನಲುಗಿದ ಹಳದಿ ಹೂ ಹಾಸಿನ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯ ತಿರುವಿನಲಿ
ಅರಳಿ, ನಳನಳಿಸಿ ನಗುವ ಕೆಂಪು ಗುಲ್ ಮೊಹರ್ ಹೂವು !

Thursday, 12 February 2009

THE HILL

“Why do you climb the hill?
For many people are climbing?”

Many more are not climbing!

“Why do you climb the hill?
To squeeze pleasure out of pain?”

Can do that in hundred other ways!

“Why do you climb the hill then?”

“Because It Is There!”

Trek along………
Sweating profusely,
Sweltering sun beating on your head
Soil & Rock beneath burning like coal

March ahead……
Wielding the stick,
Wild thorns scratching the skin,
Wilder monkeys staring & scaring

Trek ahead………….
Bent down by the weight of your baggage…

‘Oh! You are at the peak now!”

‘Yes, I am……..!
The high wind blowing in my hair,
The trees, farmlands & houses, tiny,
…………….just beneath my feet!

“I conquered the hill!”

Oh! Is it so?

Did you conquer the hill?

Think over………., think over………

The hill….is still there!
Still & Unconquered!

The hill is Unconquered….
As long as there are men & women,
Men & women with desires,

Desires………..
……to reach the peak of hills,
…… to cross the endless horizons,
…… to Conquer the infinite universe

The hill remains…. ‘Unconquered’

&

“You…….. My dear…”
Huh! Ha…ha……
Laughed my mind,
……….mocking at me

“You Are Conquered, By your Ego!”

Thursday, 8 January 2009

The Sunbeam

The chill breeze of December morning
Seeped through her thick blanket
The little girl woke up
Brushing her dreamy eyes

“Oh…look at this!!" She jumped out of her bed
Eyes wide with excitement!

She ran to the little boy, Shook him vigorously…
“Hey!! Wake up, wake up”
She pulled his blanket, snatched his pillow
“Look what’s in the room!!”

The boy got up grumbling…
Looked around and there it was…..!!!
His narrow eyes twinkled with glee
“Oh!! That’s a beauty “

A glittering conduit of gold!
With shimmering dust floating in it!
A ladder of luminance!
Leading to the land of ecstasy!

Descending from a tiny gap in the roof tile
Piercing the darkness of the room
In all its glory………The Sunbeam!!

‘Let’s get there…
……..to the abode of bliss’ said the little boy
He swiftly started gliding up
Grasping the radiant golden beam

The girl gazed up,
Her face was a riot of colors…

Colors of fears and fascination…
of doubts and delight…

The little boy was glowing like an angel now!
His hollow mind filled with the golden dust!
His face radiating bright!

The girl followed him
Grasping the smooth yellow beam …with two small hands
Gripping it tight…with her little fat toes & tiny fingers

With joy and wonder
They moved higher and higher

Just a few more notches …
They will be at the doors…
At the doors of that dream land

The boy looked down
“Oh! Sweet little girl!
You gleam like an angel!

The girl smiled, said ‘u too look the… …’
And suddenly
A thud …..!
A loud bang….!
The two were on the ground
The sunbeam has vanished!

‘Must be a thick cloud ...
That obstructed the path’
A cloud…?! On this winter morning?!
Nature’s folly?! …… Not a chance….
‘Oh! Must be the smoke
Billowing from the kitchen chimney …’
………..the boy’s thoughts were cut abrupt.....
By the cry of the little girl
With bruised knees & elbows

‘I will never speak to you…’
The little girl sweared with anger

‘As you wish…, as you wish…’ said the little boy calm
‘But let’s put the blanket straight
…before your mother drops in’... & he smiled, she... didn't

The girl wiped her eyes
With the arm of her laced frock
she clutched her lips tight to stop wailing
took the two ends of the blanket

The boy took the other ends…but …the wrong way
The blanket was twisted…
To flip it... he didn’t change his hands…

He just held it tight & did a Somersault …!
…..to the girls’ amusement
‘Phew..!! The blanket was straight!

‘Funny you..!’ laughed the little girl
Her clear ringing laughter ….
Engulfed the chillness in the room


Now......There was some sound
sound of approaching steps….
Behind the closed doors….
“knock…
…..knock……knock”